Existing UsersNew to Burek.co.yu?
 
User Name:  
Password:  

  Remember Me
  (Save my user name on this computer)


   

Switch to Secure Login

Forgot Your Password?
 
Return to Burek.co.yu

Sign Up Now!
 
Ukoliko koristite naš besplatni @burek.co.yu sistem, molimo vas da proverite svoj inbox i pročitate sledeće redove:

Zbog odluke ICAAN da se .yu domeni produže samo do 30. marta 2010. godine (nakon toga svi .yu domeni prestaju sa radom), prinuđeni smo da servis ugasimo. Nakon pomenutog datuma mailovi i onako ne bi funkcionisali, a ostalo je dovoljno vremena da korisnici predju na druge mail servise i update-uju svoje profile.

Mailovi su poslati i svim korisnicima @burek.co.yu domena na adrese u okviru servisa (njih ukupno 1438), i moli se odgovor do 15. januara 2010. U mailovima se nalaze informacije za korisnike koji žele iskoristiti mogućnost da i dalje imaju burek brendiran email.

Mailovi korisnika koji se ne jave do 15. januara, biće obrisani pod pretpostavkom da ti mailovi nisu u upotrebi.

Powered By Everyone.net

 
 
 
Burek Webmail Service:
 
 
©2011 Everyone.net™, a Proofpoint, Inc. company. All rights reserved. Terms of Service. Privacy Policy. Proofpoint delivers cloud-enabled security and compliance solutions for the enterprise including email security, data loss prevention, email archiving and email encryption